Výroba pekařských výrobků a prodej
do maloobchodních prodejních řetězců.

Český pekař

Odbytové družstvo byla založena pekařskými subjekty v roce 2005.

Všichni členové společnosti mají své místo na trhu pekařských výrobců a lze s jistotou pokládat za vlastnicky průhledné a dobře fungující. Za hlavní cíl společnost Český pekař - odbytové družstvo považuje zajištění a realizaci kompletního sortimentu pekařských výrobků do maloobchodních prodejních řetězců.

Úzkým propojením a sjednocením obchodní struktury a aktivit včetně výrobních, zajistila společnost Český pekař - odbytové družstvo kompletní nabídku pekařských výrobků pouze pro velké prodejní řetězce na českém trhu a snaží se tímto krokem být dobrým partnerem pro tyto významné prodejní partnery.

Spisová značka: Dr 6316 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Český pekař - odbytové družstvo
Sídlo: Češovská 1750/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Identifikační číslo: 27375391

Vedení společnosti

Ing. Vladimír Grisa +420 603 888 024 Ředitel
Ing. Michal Komárek komarek@ceskypekar.cz +420 608 554 411 Obchodní ředitel
Jarmila Švecová ekonom@ceskypekar.cz +420 739 533 214 Ekonomický ředitel
Michaela Sováková fakturace@ceskypekar.cz +420 739 533 959 Fakturace

Naše produkty