Společnost Česká pekařská byla založena pekařskými subjekty v roce 2008. Mezi zakládající společnosti patří:    

  • Hradecká pekárna s.r.o. Hradec Králové
  • DK Open s.r.o. Jindřichův Hradec
  • Tritia s.r.o. Cheb

Tyto společnosti mají své místo na trhu pekařských produktů a lze s jistotou pokládat za vlastnicky průhledné a dobře fungující. Za hlavní cíl si společnost Česká pekařská, s.r.o. považuje zajištění a realizaci kompletního sortimentu pekařských výrobků do maloobchodních prodejních řetězců.

Úzkým propojením a sjednocením obchodní struktury a veškerých aktivit včetně výrobních, zajistila společnost Česká pekařská, s.r.o. kompletní nabídku pekařských výrobků pro velké prodejní řetězce na českém trhu.

Další rozvoj, expanzi či spolupráci bude společnost Česká pekařská, s.r.o. rozvíjet s potřebami našich zákazníků a trhu s pekařskými produkty.

Česká Pekařská s.r.o.

Kontaktujte nás